Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
DRONE Kullanım Uyarısı
 
DRONE Kulla​nım Uyarısı

Erzurum Valiliğince 04/11/2015 günü 152509 sayı ile yapılan toplantıda;

İnsansız Hava Araçlarının (DRONE) terör örgütlerince, bombalı saldırı ve keşif türü eylemlerin önüne geçebilmek için kullanım alanının sınırlandırılıp, İlimiz Merkez ve İlçelerimizde bulunan Valilik/Kaymakamlık, Askeri Bölge, Bina, Tesisler ve lojmanları, Adliye Binası ve Lojmanları, Emniyet Bina, tesis ve lojmanları, Hava Limanı ve çevresi, Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait bina, tesis ve lojmanları gibi benzeri yerlerde, DRONE kullanımının yasak olduğu bölgeler oluşturulmasının güvenlik açısından önem arz ettiğinden, kamu güvenliğini sağlamak amaçlı, 05/02/2016 gün ve 17098547-13903-2016/168 sayılı yazı ile Erzurum Valiliğince;

Merkez ve İlçelerimizde bulunan Valilik/Kaymakamlık, Askeri Bölge, Bina, Tesisler ve lojmanları, Adliye Binası ve Lojmanları, Emniyet Bina, tesis ve lojmanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait bina, tesis ve lojmanları gibi benzeri yerlerle, irtifadan bağımsız olarak havalimanlarının meydan referans noktası merkez alınarak 15 kilometre yarıçaptaki alanda ve her iki yönde uzunlamasına 22 kilometrelik alandaki uçuşlar, helikopter pistleri ve cezaevlerinin üstünde, NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararıyla belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde DRONE’lerin uçuşları yasaklanmıştır.                              

Alınan karara göre Her türlü İnsansız Hava Araçlarını (DRONE) alan/temin eden/kullanan şahısların en yakın Kolluk Birimlerinde ya da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnternet sitesinden kullanım amacı, markası ve modelini bildirerek kayıt altına alınması gerektiği, kayıt altına alındıktan sonra yasak olmayan bölgelerde sorumluluk alanına göre kolluk birimlerine bilgi vermek suretiyle uçurabilecekleri belirtilmiştir.

Belirtilen karara uymayanlar hakkında;

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi (Değişik: 23/1/2008-5728/125 md.) İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle: 27/3/2015 - 6638/16 md.) Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacakları bildirilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Eşleri Kaynaşma- Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime